Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Website đã được cài đặt thành công bởi hệ thống VinaSchool
Để quản lý website, vui lòng đăng nhập tại trang chủ VinaSchool

MỤC TÀI NGUYÊN

Cập nhật lúc: 14:56:40 - 08/04/2013

I. TÀI NGUYÊN: Là nơi mà quý khách sẽ chứ đựng rất nhiều thông tin liên quan đến cơ quan đặt biệt là nhiều thể loại văn bản ( ví dụ : nếu văn bản trường hoặc văn bản sở .v.v.).quý khách sẽ làm như sau : để tạo file văn bản trường ,trong đó các tài liệu văn bản trường được tải lên hệ thống nhờ phần tải file . Khi đã hoàn tất phần tải file văn bản lên hệ thống quý khách sẽ vào phần tài nguyên chọn thên tài nguyên

Muốn xem chi tiết quý khách vui lòng chọn Download Tại Đây

Hỗ trợ khách hàng
Địa chỉ: 285/9 Hòa Bình Xuyên Mộc - BRVT
Điện thoại: 0643917888
Email: ewit.vn@gmail.com